Absoluuttinen Nollapiste -keskustelualue

  • Et ole kirjautunut käyttäjäksi.

#1 12.1.2015 11:48

J.A.
sivuston ylläpitäjä
Nimi: Juhani Anttila
Paikkakunta: Tampere

Gradu (2011): Nollapiste ja netti

Osoitteessa https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/ … u05175.pdf on Jukka Kokkosen tekemä Pro gradu -tutkielma "Digitaalisuuden sävelet. Internet ja musiikin tekeminen - tapaus Absoluuttinen nollapiste." (Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/musiikintutkimus, Tampereen yliopisto 9.6.2011)

Tärkeimpänä lähteenä on vuonna 2010 tehty Tomin haastattelu. Tiivistelmä:

Tämän tutkielman tarkoituksena on erityistapauksen (case study) kautta selvittää, miten Internet mahdollisuuksineen ja haittoineen realisoituu musiikin tekijöiden näkökulmasta. Tämä tutkielma keskittyy yhden yhtyeen (Absoluuttinen nollapiste) ja yhden sen jäsenen (rumpali Tomi Krutsin) kokemuksiin ja näkemyksiin siitä miten Internetin ja digitaalisuuden olemassaolo näkyy ja mitä se tarkoittaa musiikin parissa työskenteleville. Tutkielman analyysipohjana toimii ankkuroituun teoriaan (grounded theory) pohjautuva "toimijoiden kenttä".

Internet ja digitaalisuus ovat vaikuttaneet musiikin tekemiseen monin tavoin. Esimerkiksi musiikin nauhoittaminen ja miksaaminen, levittäminen, markkinointi ja yleinen suhtautuminen muusikkouteen ovat saaneet Internetistä uuden kanavan asioiden hoitamiseksi ja käsittelemiseen. Tutkielma valottaa muusikon näkökulmia musiikin tekemisen ja Internetin suhteisiin viideltä kantilta: suhtautuminen Internetiin ja digitaalisuuteen yleisesti, Internetin vaikutukset ja mahdollisuudet tulojen hankkimiseksi, muutokset soivassa materiaalissa, muutokset sopimuksissa ja jakelussa, faniuteen ja Internetin mahdollistamiin yleisempiin uudistuksiin liittyvät kysymykset. Yhtyeen kannalta Internetin tuomat muutokset ja mahdollisuudet näkyvät ennen kaikkea asioiden helpottumisena ja tekemisen yleisenä halventumisena. Yksi tärkeimmistä Internetin vaikutuksista musiikin tekijöille on helpottunut, nopeutunut ja kasvanut mahdollisuus yhä parempaan ja monipuolisempaan tiedonvälitykseen. Myös markkinapaikkana ja levityskanavana Internetin edut piilevät suuressa mahdollisuuksien määrässä, helppoudessa ja nopeudessa.
Sopimuksien suhteen Internet tuntuu sekoittaneen sekä musiikin tekijöiden, että levy-yhtiön edustajien suunnitelmat.

Uusille musiikkitulokkaille Internetissä näkyy kaksi puolta: enemmän parempia ja nopeampia mahdollisuuksia, mutta toisaalta paikoin liikaakin valinnan vaihtoehtoja. Internet kauppapaikkana jää ilman täsmällistä vastausta, eli varsin tapausriippuvaiseksi. Monet uuden teknologian muutoksista helpottavat musiikillista tekemistä joko suoraan tai epäsuorasti
lyhentämällä muiden toimien vaatimaa aikaa.

Vaikka digitaalisuus ja Internet ovat mahdollistaneet myös sellaisten musiikillisten elementtien luomisen, joita ei voida luoda ilman tietokonetta, eivät ne juurikaan ole vaikuttaneet itse musiikin tekemisen perustuksiin. Internet ei siis poista kaiken taiteen ja tekemisen vaatimia laadullisia raameja ja perusasioiden hallitsemista.

Jälkikäteen muokannut J.A. (12.1.2015 13:14)

Kirjautunut ulos

 

Keskustelualueen ns. alatunniste (footer)

Softana PunBB 1.2.19